Situatieschets verkaveling

De verkaveling van de 4 designvilla’s van de Stamersbospoort zijn te zien in de illustraties en de gehele kavel bevindt zich omringd door het Liesbos en het Stamersbos.